ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ VE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 1.       Veri Sorumlusu 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Atakule’’ ve/veya ‘’Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşteri ve ziyaretçilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade eder.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Atakule ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu minvalde kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir. 

 1. Atakule kart ve Atakule sadakat programı kapsamında gerçekleştirilen üyelik işlemleri,
 2. Alışveriş merkezinde yer alan stantlardan, etkinlik girişlerinden ve/veya etkinlik sırasındaki faaliyetler vasıtasıyla,
 • İnternet sitesi ziyaretleriniz, mobil uygulama kullanımlarınız ve sosyal medya,
 1. Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, anketler,
 2. Alışveriş merkezi içerisinde ve otoparkında yer alan kapalı devre kamera sistemi
 3. Atakule’nin hizmet verdiği veya hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

 

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 2. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 3. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

 

 1. Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Atakule tarafından işlenmektedir: 

 1. Şirket’e bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Atakule kart programı, Atakule’nin sunduğu sadakat programı ve üyeliklerin sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
 2. Reklam/kampanya/promosyon ve ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ticari iletilerin (sizlere özel ürün ve hizmet reklamı, kampanya, avantajlar ve üyelik kapsamındaki hediye puan gönderimi dahil diğer faydaların sunulması, müşteri memnuniyet anketleri gibi SMS, e-posta, push notification veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama, lokasyon bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)
 • Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında geçmişe dönük alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilerek özelleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin planlanması, icrasının yönetimi, sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi (kimlik, iletişim, pazarlama, lokasyon, araç bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)
 1. Organizasyon ve etkinlik yönetimi kapsamında alışveriş merkezi içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ve organizasyonlar, Atakule’den bağımsız olarak şehrin içinde gerçekleştirilmesi planlanan festival, kültür sanat gibi etkinlikler ve organizasyonlar ve kurumsal iletişim ve bu kapsamda düzenlenen sair etkinlik ve organizasyonlar hakkında duyurularda bulunulması ve bu minvalde katılımcıların kayıtlarının tutulması (kimlik, iletişim bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
 2. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilecek kampanyalar dahil çeşitli kampanyalardan hediye kazanımı ve teslimi süreçlerinin yürütülebilmesi (kimlik, iletişim bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza, sözleşmenin ifası)
 3. Talep ve şikayetlerin (anket, kayıp, çalıntı eşya başvurusu, AVM ziyaretleriniz esnasında tarafınıza gerekli olacak eşyaların talebi) takibinin sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem ve sosyal medya bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması)
 • Hukuka uygun şekilde, çocukların AVM içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla işlenmesi (kimlik, iletişim bilgisi, çocuğunuza ilişkin bilgiler), (Hukuki sebep: Açık rıza)
 • AVM otoparkı kullanımı ve AVM dahilinde vale hizmeti verilmesi amacıyla işlenmesi (kimlik, iletişim, araç ve fiziksel mekân güvenliği bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)
 1. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi (kimlik, iletişim, AVM içerisindeki statüsü, talep konusu bilgisi), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)
 2. Fiziksel mekân güvenliğinin temini (fiziksel mekân güvenliği bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 3. Sunulacak hizmetlerin geliştirilmesi ve memnuniyet için yapılacak analizlerde kullanmak (Hukuki sebep: Açık rıza)
 • Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgisi, hukuk işlem bilgisi, fiziksel mekân güvenliği bilgisi (güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü bilgisi)), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)
 • Atakule’nin haklarının korunması (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri fiziksel mekân güvenliği bilgisi (güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü bilgisi)), (Hukuki sebep: Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Atakule Kart programı başta olmak üzere sair sadakat programımız ve üyeliklere dâhil olmaksızın da web sitemizi ziyaret edip mobil uygulamamızdan yararlanabilirsiniz. Bu durumda açık rızanız alınmadığından yalnızca KVKK’da hukuken izin verilen haller kapsamında Kişisel Verileriniz işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Atakule, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; güvenlik, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, vale hizmeti, pazarlama ve Atakule’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.   6.       Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Atakule’den talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 3. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Atakule’ye iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Atakule’ye daha önce bildirilen ve Atakule’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Atakule başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Veri Sorumlusu         : Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

 

Posta adresi                : Arjantin Caddesi, No: 28, Çankaya, Ankara

 

E- posta adresi : [email protected]

 

                       ATAKULE KULLANIM KOŞULLARI

1. GENEL KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu uygulamada sunulan hizmetler Arjantin Caddesi, No: 28, Çankaya / Ankara adresinde mukim ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (kısaca “Atakule” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. İşbu Atakule Kullanım Koşulları, Atakule’nin akıllı mobil cihazlar (cep telefonu, tablet vs) üzerinden Atakule Alışveriş Merkezi için hazırlanan Atakule uygulaması (“Uygulama”) ve Atakule’nin http://www.atakule.com.tr/ internet sitesi (“Site”) kullanım koşullarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

1.2. İşbu kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul ettiğinize dair açık onay vermeniz veya Uygulamayı veya Siteyi kullanmanız işbu kullanım koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


1.3. Atakule sizlere en iyi hizmeti verebilmek adına bu Site/Uygulamayı devamlı surette yenilemekte ve güncellenmektedir. Bu sebeple Atakule, işbu kullanım koşullarını, Sitede/Uygulamada yer alan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman kullanıcılara haber vermeden değiştirme, Site/Uygulamayı geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkına sahiptir. Üye bu durumu ve katılım ve kullanım koşulları ile teklif ve kampanyalardan faydalanma süreçlerinde değişiklikler meydana gelebileceğini şimdiden kabul eder. Bu değişiklikler, düzenli olarak “Site/Uygulamada yayınlanacak ve üye açısından üyenin Siteyi/Uygulamayı ilk kullanımında üyeyi bağlar hale gelecektir. Kullanım koşullarındaki değişikliğin takibi Üyenin sorumluluğunda olup üye Uygulamayı/Siteyi kullanması ile güncel kullanım koşullarını kabul etmiş addedileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE/UYGULAMA: Atakule tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan veri tabanıdır.

2.2. ÜYE: Atakule tarafından hizmete sunulan işbu Siteyi/Uygulamayı akıllı mobil cihazına (cep telefonu, tablet vs.) yükleyerek kullanan veya Site’ye giriş yaparak Site’yi kullanan kişidir. (Bu sözleşmede kısaca Üye olarak anılacaklardır.)

2.3. KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: Site/Uygulama vasıtasıyla sunulmakta olan hizmetlerden yararlanacak kişilerle Atakule arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.4 İŞYERİ: Atakule Alışveriş Merkezinde bulunan restaurant, mağaza, sinema vs 3. şahıs kuruluşlardır.

2.5. KİŞİSEL BİLGİ: “ÜYE”nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site/Uygulamanın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

2.6.VERİ TABANI: Site/Uygulama dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “ATAKULE”ye ait olan ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

 1. SİTE/UYGULAMAYA İLİŞKİN KOŞULLAR

  3.1.Bu Site/Uygulama ile Üyeler, güncel Atakule etkinliklerini öğrenebilir, hizmetler, fırsatlar ve kampanyalardan haberdar olabilir, Atakule’de yer alan sinemalarda gösterimde olan filmleri ve seansları takip edebilir, Atakule’deki mağazalar hakkında bilgi alabilir ve Atakule’nin sunduğu diğer hizmet, fırsat ve bilgilere erişebilirler.

  3.2.Bu Site/Uygulama ile sunulan hizmetler yukarıdaki belirtilenlerle sınırlı olmayıp bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen Atakule’nin yetkisi dahilindedir. Atakule bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanma yetkisini saklı tutar.

  3.3. Üye ile İşyeri arasındaki tüm tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik işlemler ve herhangi bir aşaması veya neticesi açısından Atakule, ilgili İşyeri veya Üye’nin aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb değildir. Atakule, Üye ile İşyeri arasındaki ilişkinin neticesi olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir talep, zarar ve sair sonuçtan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye, Site/Uygulama aracılığıyla erişilebilen bu tür İşyerleri’nin kendi satış/hizmet noktalarında ve/veya internet sitelerinde sundukları ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerle ilgili Atakule’nin herhangi bir garanti vermediğini (garanti sorumluluğu taşımadığını) bilmekte ve kabul etmektedir.

  3.4. Bu Site/Uygulamanın kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Atakule ve çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu tutulamazlar.

  3.5. Atakule, bu Site/Uygulamada yer alan içeriğin üyenin ihtiyaçlarını karşılayacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmaz.

  3.6. Atakule, bu Site/Uygulamanın kullanımından doğan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

  4. ÜYENİN SORUMLULUKLARI

  4.1.  Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için data erişimi açık akıllı mobil cihaza (cep telefonu,tablet vs) sahip olmanız ve Uygulamayı bu cihazlara yüklemeniz gerekmektedir.

  4.2. Kullanıcı adı ve şifresinin saklanması Üye’nin sorumluluğundadır. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üye’ye aittir. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Atakule hiçbir sorumluluk kabul etmez. Atakule ve 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur.

  4.3. Üye, Site/Uygulama’ya üye olurken veya kullanırken ilettiği bütün bilgilerin doğru, tam ve güncel olmasından sorumludur. Üyelik tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal üye tarafından güncellenmelidir. Üyeler, Site’ye/Uygulama’ya iletilen veya bu Site/Uygulama aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu kabul ve beyan etmektedir. Üye tarafından iletilen bilgilerin yanlış ya da eksik veya güncel olmadığının tespiti veya böyle bir şüphenin varlığı halinde dahi bu durum işbu kullanım koşullarının ihlali anlamına gelir. Böyle bir durumda üyenin Siteye/Uygulamaya erişimi kısıtlanabilir veya tamamen engellenebilir. Ayrıca Atakule böyle bir durumda üye aleyhine adli, idari ve cezai her türlü merciiye başvurma hakkına sahiptir.

  4.4. Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site/Uygulama üzerinde işlem yapabilir. Üyelerin Site/Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

  4.5. Üye, Site/Uygulama kapsamında oluşturduğu üyelik hesabını ve Sitenin/Uygulamanın kullanımıyla ilgili üyelik haklarını başkaca bir 3.kişiye devredemez. Üyelerin Site’nin/Uygulama’nın yüklü olduğu akıllı cihazını başkasına vermesi, Site’nin/Uygulama’nın birden fazla cihaza yüklenmesi/paylaşılması, cihazın kaybolması, hasara, zarara ve ziyana uğraması hallerinde üyelik bilgilerine Üye dışındaki herhangi bir üçüncü kişinin herhangi bir surette ulaşması ve kullanması durumlarında her türlü sorumluluk tüm sonuçları ile birlikte Üye’ye aittir.

  4.6. ÜYE, işbu Site/Uygulamayı kullanırken Site/Uygulama dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Atakule ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye, Site’yi/Uygulama’yı kullanırken işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Program, Site/Uygulama ile ilgili olarak Atakule veya Üye İşyerleri tarafından öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranmakla yükümlüdür. Üye, veri tabanına kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik, yazışma ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye ayrıca, söz konusu içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Site’nin/Uygulama’nın veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder.

  4.7. Üyeler, Atakule’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Atakule tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği üyeye aittir.

  5. SİTE/UYGULAMA İÇERİĞİ KULLANIMI VE KULLANIMDAN DOĞAN SORUMLULUK

  5.1. Site/Uygulama, tanıtım ve kolaylık amaçlı olarak İşyerleri’ne ait içerikler, üçüncü şahıs içeriği ve Site’den/Uygulama’dan tamamen bağımsız olan diğer web sitelerine bağlantılar ihtiva edebilir. Atakule’nin bu bilgi ve içeriklere ilişkin herhangi bir taahhüt veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Atakule ve/veya bu içerik sahipleri, içeriği ve koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Üye, bu durumu şimdiden bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

  5.2. Üye, işyerlerine ait web Siteleri de dahil olmak üzere diğer web siteleri ve üçüncü şahıs bilgilerini kullanması halinde yaptığı bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş olur. Üye, Site/Uygulama içerisinde mevcut başka bir web sitesine tıkladığında Site/Uygulamadan otomatik olarak çıkar ve bağlandığı diğer siteye girdiği kişisel vs bilgiler bağlandığı sitenin kullanım şartlarına tabi olur. Atakule, diğer web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin veya link verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmez ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmez.

  5.3. Bu Site/Uygulamaya girilmesi, Sitesi’nin/Uygulaması’nın ya da buradaki bilgilerin ve diğer verilerin, ya da İşyerleri veya 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin, tekliflerin, faydaların, avantajların, vs kullanılması sebebiyle, kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesinin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebepler dolayısıyla doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, maddi ve/veya manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Atakule sorumlu tutulamaz.

  6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  6.1. Bu Site/Uygulama ile ilgili mülkiyet hakları ve tüm haklar ve menfaatler ve bu Site/Uygulamada yer alan içeriğin sahibi Atakule’dir ve tüm hakları saklıdır. Atakule, bu Site/Uygulamadaki herhangi bir içeriği lisanslama, yeniden yayınlama, dağıtma, kopyalama, atama, alt lisanslama, devretme, satma, türev çalışmalar hazırlama veya diğer kişisel olmayan kullanımlar için üyelere herhangi bir hak tanınmamaktadır. Herhangi bir içeriğin herhangi bir kısmı, herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, elektronik veya mekanik herhangi bir bilgi erişim sistemine dahil edilemez.

  6.2. Üye, içerik dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye Site/Uygulamaya ilişkin tarayıcı ve içerikler herhangi bir şekilde değiştiremez Atakule’nin açık izni olmaksızın Site/Uygulama üzerinden veya Site/Uygulamaya link veremez.

  6.3. Site/Uygulama üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla üye tarafından yoğun şekilde bilgi çekilmesi değiştirilmesi yok edilmesi yasaktır.
 2. VERİ İŞLEME VE TOPLAMA

  7.1.Üyelerin kişisel verilerinin nasıl işleneceği Atakule Aydınlatma Metni ([link]) tahtında belirtilmektedir.

  8. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

  8.1.Üye, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, üyeliğine son verebilir. Bu durumda Üye, Site/Uygulamayı akıllı cihazından kaldırmalıdır.

  8.2. Atakule, Üyenin işbu kullanım koşullarına aykırı davranışta bulunduğunun tespit edilmesi veya bu konuda şüpheye düşülmesi de dahil olmak üzere buradaki koşul veya politikaların ihlal edilmesi halinde üyenin üyeliğine son verebilir.

  8.3. Bunlar haricinde Üye’nin yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkının olmaması, yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak Siteye/Uygulamaya erişim imkânının ortadan kalkması veya Atakule’nin kararına bağlı Site/Uygulamanın askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

  8.3. Üye, Üyeliğinin kendi talebi ile ve/veya Atakule’nin kararı ve/veya yasal zorunluluk nedeni ile son bulması halinde Atakule’den veya İşyerleri’nden herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

  9.DELİL SÖZLEŞMESİ, TEBLİGAT, UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  9.1. Site’nin/Uygulama’nın kullanımından doğabilecek itilaflarda Atakule defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtlarıyla Atakule tarafından üyeye gönderilen her türlü e-posta bildirimi kesin ve münhasır delil teşkil eder.  9.2. İşbu kullanım koşullarına ilişkin doğan ve doğabilecek uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Test

Form Gönderimi

Tamam

MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRDİNİZ Mİ?